Magazinet och VXOnews

Magazinet och VXOnews i kombination
Öka din räckvidd
Färdiga paket i olika format och antal visningar

Vi erbjuder annonspaket med Magazinet och VXOnews. Med fler kanaler ger din annons eller kampanj ett större intryck hos mottagaren. Dessutom når du nya läsare med fler kanaler. Varför välja bort läsare/potentiella kunder?

Att det är en självklarhet med att annonsera både i tidning och på webb vet vi. Så nu har vi förenklat det hela med en gemensam prislista.

Placeringen på VXOnews är valfri, dvs man väljer den plats man gillar bäst och som är ledig.

Jag är intresserad av att annonsera Magazinet och VXOnews

Kontakta oss!