Redaktion

[11 oktober 2016]

Redaktionen på Magazinet tar gärna emot tips om vad som är på gång.
Hör av dig till oss på tips@magazinet.nu eller ring på 073-072 82 07.

Redaktion
Daniel Rydström
Nadia Hagberg
Oscar Appelgren
David Färdigh
Lena Olofsson