Om Magazinet

[11 oktober 2016]

Med Magazinet vill vi förmedla lokala nyheter och annonser till alla hushåll i Växjö, Alvesta, Lessebo och Tingsryds kommuner.

Många har idag ingen prenumererad lokaltidning så vår gratisutdelning till alla hushåll i regionen gör den självklart till en stark annonsbärare och en effektiv marknadsföringskanal för våra företag.

Våra lokala nyheter mixas för nytta och nöje. Vi ska informera om kommunala- och myndigheters beslut men vill också i reportageform berätta om människor där vi bor. Det kan vara kändisar men också människor inom företagen, organisationerna, föreningarna och politiken. Entreprenörer och andra företagare såväl som anställda. Eller helt enkelt vanliga människor som ofta kan vara helt ovanliga.

TS- och RS-kontrollerad samhällsinformation.
Upplaga: 60 400 ex varje vecka.
Växjö och Kronobergs största tidning.
Utges av VXO Media AB

VD

Henrik Cajnerud

Ansvarig utgivare

Daniel Rydström

Produktion

Magazinet Grafisk produktion.

Tryck

Sydostpressarna i Karlskrona AB

Distribution

Tidningsbärarna.