Medarbetare Redaktionen

[11 november 2016]

Ansvarig utgivare: Daniel Rydström

Redaktionschef:

lena
Lena Olofsson

0470-71 99 60
lena.olofsson@magazinet.nu

Skribenter:

Daniel Rydström
Oscar Appelgren
Nadia Hagberg
David Färdigh
Alina Carlsson
Anna-Stina Stenbäck